Szanowny Kliencie

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki ul. Piaskowa 34A, 21-100 Lubartów, NIP: 714-152-46-54 Regon: 431178960. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ks. Szulca 7, 21-100 Lubartów lub email: iodo@ambit24.net

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy AMBIT Systemy Informatyczne kompleksowej obsługi w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa oraz księgowość jak również w celach statystycznych.

Podstawa i cel przetwarzania

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, umowa i regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.

3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy nie mamy jeszcze umowy a trwają przygotowania do inwestycji, prace projektowe oraz usługi marketingowe zmierzające w celu zawarcia umowy i świadczenia usług na podstawie odrębnej umowy. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. Dzięki temu możemy realizować prace zmierzające w celu zawarcia umowy i świadczenia usług na podstawie odrębnej umowy. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Twoje Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,( w warunkach określonych prawem )

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@ambit24.net
lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: AMBIT Systemy Informatyczne ul. Ks. Szulca 7, 21-100 Lubartów.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres korespondencyjny, mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie świadczenie zamówionej usługi lub kontakt w celu marketingu bezpośredniego.

Informacje dodatkowe

Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób wpływający na Twoje prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Accessibility