LAWP Ambit

Informujemy iż przedsiębiorstwo AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki jest Beneficjentem projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii GPON drogą do rozszerzenia oferty usług telekomunikacyjnych przez AMBIT Systemy Informatyczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

 

Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej w skali światowej technologii GPON (Gigabit Passive Optical Network). Jest to pasywna sieć światłowodowa – szerokopasmowa technologia dostępowa wykorzystująca pojedyncze włókno optyczne i rozdział optyczny sygnału użytkowników. W celu wdrożenia technologii niezbędny jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających świadczenie nowych usług będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku:

  1. Szybki dostęp do Internetu FTTH  – Internet światłowodem do domu,
  2. Cyfrowa Telewizja Kablowa – nowa usługa IP TV.

Całkowity koszt projektu:  711 957,04 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:   344 401,98 PLN

 

Dane kontaktowe instytucji zajmujących się naborem wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 081 46 23 800 – sekretariat

fax 081 46 23 840

Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl

www.lawp.eu

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl

Accessibility