PARP Informacje

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu i numer projektu
POPW.02.01.00-06-035/13-00

„Rozwój Internetu szerokopasmowego w technologii FTTH przez firmę AMBIT”
Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.
Projekt zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim. W ramach projektu możliwość podłączenia otrzyma 826 użytkowników końcowych z miejscowości: Wola Sernicka, Serniki, Nowa Wieś, Wola Sernicka- Kolonia, Kamionka, Kozłówka, Siedliska, Bratnik, Dąbrówka, Skrobów, Skrobów-Kolonia, Nowodwór, Nowodwór-Piaski, Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wola.
Odbiorcami ostatecznymi będą osoby prywatne.
W planowanej do realizacji inwestycji wnioskodawca zakłada budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Wnioskodawca zakłada liczbę nowych użytkowników na poziomie 723 klientów.
Natomiast liczba gospodarstw domowych będących w zasięgu budowanej sieci wynosi 826.

Wartość projektu: 11 732 104,38 zł
Dofinansowanie unijne: 6 662 807,36 zł

Accessibility