Home Ustawa PT

 

 

Szanowny Kliencie

 

AMBIT Systemy Informatyczne informuje iż od 12 grudnia 2018r, zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 

W związku z tym zostały wprowadzone zmiany w umowach dotychczasowych usług stacjonarnych i mobilnych, które Państwu świadczymy. Nie wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z Orange i nie wpływa na obecne opłaty za usługi.

 

Zostały zmienione postanowienia uprawniające Państwa do zmiany warunków umowy na odległość:

 

  1. Umowę można zmienić w formie pisemnej, a na prośbę klienta również w formie dokumentowej, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Na stronie internetowej znajdą Państwo kontakty dzięki którym umożliwiamy zmianę umowy, ze wskazaniem konkretnych adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów.

  2. W przypadku zmian w formie dokumentowej dostarczymy treść uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie o ich akceptacji. W przypadku zmiany warunków umowy przez telefon warunkiem realizacji jest potwierdzenie jej przyjęcia po tym, jak otrzymają Państwo od nas uzgodnione treści zmian. Potwierdzenia zmiany warunków umowy muszą się znaleźć na trwałym nośniku.

  3. Umożliwiając Państwu dokonywanie zmian umowy na podstawie jednostronnych zleceń przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość (np. wysłanie SMS), dostarczymy także potwierdzenie realizacji takiego zlecenia lub informację zwrotną o odmowie jego realizacji.

  4. Mogą Państwo odstąpić od zmian umowy na odległość lub poza naszym biurem składając stosowne świadczenie w ciągu 14 dni od daty zmiany umowy. Termin będzie dochowany, jeśli wyślą Państwo oświadczenie przed upływem 14 dni.

  5. Do zmienionej umowy obowiązują aktualne regulaminy i cenniki.

 

Informujemy, że do dnia 12 grudnia 2018r mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w związku z brakiem akceptacji powyższych zmian. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych ulg, z których Państwo korzystają.